Lista aktualności Lista aktualności

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r.

Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Obszar Nadleśnictwa podzielony jest na osiem obwodów łowieckich, z czego trzy stanowią Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa, a pozostałe są dzierżawione.

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Miłomłyn jest bardzo bogata. Zwierzynę grubą reprezentują jelenie, daniele, sarny i dziki. Okresowo pojawiają się łosie. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra, a czasami wilka.

Zwierzyna drobna bytująca na tym terenie to lisy, zające, jenoty, borsuki, norki amerykańskie (gatunek obcy), kuny i tchórze.