Lista aktualności Lista aktualności

Rezerwat "Jezioro Długie"

Ochrona populacji reliktowego gatunku - poryblinu jeziornego - w Jeziorze Długim.

Zarządzeniem nr 20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 maja 2010, za wodno – leśny rezerwat przyrody o nazwie „Jezioro Długie", uznano obszar obejmujący cztery jeziora - Długie, Harcerskie, Bałtyn, Czarne, fragment rzeki Tabórzanki oraz obszar leśny, o łącznej powierzchni 348,15 ha.

Rezerwat położony jest na terenie Nadleśnictwa Miłomłyn, w obrębie Tabórz, leśnictwach Draglice i Sarni Dół, a administracyjnie w województwie warmińsko – mazurskim, powiecie ostródzkim, gminie Łukta.

Celem ochrony rezerwatowej jest ochrona jedynej dobrze zachowanej w województwie warmińsko – mazurskim populacji reliktowego gatunku poryblinu jeziornego w Jeziorze Długim, utrzymanie istniejących stosunków wodnych, ochrona stanowisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Ze względu na dominujący przedmiot ochrony typ rezerwatu określa się jako florystyczny.

Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.