Wydawca treści Wydawca treści

Warunki uczestnictwa w zajęciach

W celu zachowania spójnych zasad współpracy w zakresie edukacji leśnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć na terenach leśnich, Zarządzeniem Nr 18/2019 (dokument w załączeniu) został wprowadzony Regulamin uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na terenie Nadleśnictw z obszaru RDLP w Olsztynie.

Przed zgłoszeniem chęci uczestnictwa w zajęciach prosimy o zapoznanie się z dokumentem oraz wypełnienie stosownego oświadczenia.