Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy referencyjne

Zgodnie z wymogami FSC (wskaźnik 6.4.1) zostały podjęte działania w zakresie wyznaczania ekosystemów referencyjnych:

„Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów, tzw. ekosystemy referencyjne. W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznacza się powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary pozostawiane są bez ingerencji w naturalnym rozkładzie”

W załączniku znajduje się aktualny wykaz ekosystemów referencyjnych wraz z mapą.