Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje społeczne

Dnia 10 czerwca 2019r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące zmian w wykazie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF 3 oraz ekosystemów referencyjnych położonych na terenie Nadleśnictwa Miłomłyn.

Aktualne wykazy znajdują się w zakładce: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych oraz Ekosystemy referencyjne.