Wydawca treści Wydawca treści

LAS MONITOROWANY

Monitoring prowadzony jest przez Nadleśnictwo Miłomłyn, ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn. 
 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Miłomłyn z siedzibą w Miłomłynie; 14-140 Miłomłyn ul.Nadleśna 9; tel. 89 647 30 56; fax 89 647 32 21, mail: milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl
 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  Nadleśnictwo Miłomłyn, 14-140 Miłomłyn  ul. Nadleśna 9 tel. 89 647 30 56 fax 89 647 32 21, mail: milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl
 

3.Oświadczenie Nadleśnictwa o stosowaniu monitoringu.

Zgodnie z RODO oraz ustawą z 2018 roku o ochronie danych osobowych informujemy Państwo, że Nadleśnictwo Miłomłyn, z siedzibą w Miłomłynie, ul. Nadleśna 9, 14 – 140 Miłomłyn, prowadzi monitoring i jest jednocześnie administratorem danych osobowych pozyskanych tą drogą. Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celach: ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa osób, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu administrowanego przez Nadleśnictwo, obejmującego powierzchnię około 20 tyś ha. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w przypadku naruszenia prawa. Nagranie wizerunku – jako danych osobowych jest dobrowolne i może nastąpić w przypadku znalezienia się w zasięgu działania monitoringu i jest niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów uzasadnionych prawem. Obszar objęty monitoringiem został oznaczony tablicami ostrzegawczymi. RODO oraz Ustawa daje Państwu prawo dostępu do swoich danych (wizerunku). Dane osobowe będą usuwane po upływie jednego miesiąca od daty pozyskania.