Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

Niektóre sprawy z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, leżącymi w granicach administracyjnych Nadleśnictwa, zostały powierzone Nadleśniczemu Nadleśnictwa Miłomłyn.

Zgodnie z Porozumieniami zawartymi pomiędzy Starostą Ostródzkim i Starostą Iławskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Miłomłyn, niektóre sprawy z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zostały powierzone Nadleśniczemu Nadleśnictwa Miłomłyn.

Obowiązki nadleśniczych Lasów Państwowych w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, wynikające z ustawy o lasach:

·         Wykonanie zarządzonych przez starostę zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych

·         Wnioskowanie do starosty o zarządzenie zwalczania organizmów szkodliwych w przypadku ich wystąpienia w stopniu zagrażającym trwałości lasów

·         Opiniowanie wniosków właścicieli lasów skierowanych do starosty w sprawie przyznania środków finansowych z budżetu Państwa na pokrycie kosztów naprawy szkód powstałych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, pożarów lub innych klęsk żywiołowych, szkód spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażającymi trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody

·         Opiniowanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

·         Doradztwo właścicielom lasów w zakresie gospodarki leśnej i zalesienia gruntów.

·         Obsługa odpłatnego udostępniania sadzonek drzew i krzewów leśnych

·         Potwierdzenie wykonania zalesienia wspieranego z rolniczych funduszy UE oraz wydanie stosownego zaświadczenia

Powierzchnia gruntów objętych nadzorem:

·         Starostwo Ostróda – 526,7983 ha

·         Starostwo Iława – 189,16 ha

 

Kontakt: Biuro Nadleśnictwa – St.Specjalista SL Monika Ptaszkiewicz

               Teren - Leśniczy właściwy ze względu na położenie działki leśnej

 

Gmina

Obręb

Leśniczy leśnictwa:

Łukta

Dąg

Tabórz

Florczaki

Draglice

Komorowo

Draglice

Kotkowo

Draglice

Łukta

Draglice

Molza

Tabórz

Plichta

Tabórz

Tabórz

Tabórz

Małdyty

Surzyki Wielkie

Piekło

Morąg

Ruś

Ruś

Słonecznik

Perskie

Miłomłyn

m.Miłomłyn

Bagieńsko

Bagieńsko-Zatoka

Bagieńsko

Bynowo

Piekło

Dębinka

Piekło

Kamieńczyk

Bagieńsko

Ligi

Piekło

Liksajny

Śródjezierze

Liwa

Borsuki/Bagieńsko

Majdany Wielkie

Śródjezierze

Malinnik

Śródjezierze

Skarpa

Piekło

Wielimowo

Bagieńsko

Winiec

Śródjezierze

Wólka Majdańska

Śródjezierze

Ostróda

m.Ostróda

Zwierzewo

Górka

Zwierzewo

Kajkowo

Zwierzewo

Lubajny

Zwierzewo

Mała Ruś

Kaczory/Zwierzewo

Międzylesie

Zwierzewo

Morliny

Zwierzewo

Ornowo

Zwierzewo

Zwierzewo

Zwierzewo

Zalewo

Boreczno

Piekło

Surbajny

Piekło

Janiki Małe

Piekło

Wielowieś

Piekło

Śliwa

Piekło

Karpowo

Piekło

Huta Wielka

Piekło

Duba

Piekło

Mozgowo

Piekło

W-pa Bukowiec

Piekło

Wieprz

Piekło

Kupin

Piekło

Mazanki

Piekło

Janiki Wielkie

Piekło

Dobrzyki

Piekło

 

Do pobrania wzory druków podania o wycinkę i podania o legalizację pozyskanego drewna.