Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 715 gatunków roślin, 322 gatunków grzybów i porostów oraz 799 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Nadleśnictwo Miłomłyn podejmuje również własne inicjatywy ochronne, dając szanse na przetrwanie ginącym gatunkom poprzez tworzenie stref ochronnych wokół gniazd ptaków, oraz przez restytucję porostów takich jak granicznik płucnik. Wyznaczono strefy ochronne ostoi, miejsc rozrodu i przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową dla następujących gatunków:

• bielik – 10 stref

• kania czarna – 1 strefa

• orlik krzykliwy – 10 stref

Najcenniejsze gatunki roślin to m.in:

• fiołek torfowy

• granicznik płucnik

• lilia złotogłów

• mącznica lekarska

• rosiczka okrągłolistna

• widłakowate - rodzina

• brodaczka kępkowa

• kruszczyk szerokolistny

• piórosz pierzasty

 

Pod poniższe numery można zgłaszać przypadki nieumyślnego zniszczenia stanowiska lęgowego ptaków wskutek prac gospodarczych:

+48 89 647 30 56 - sekretariat nadleśnictwa, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

+48 600 870 939 - od 1 marca do 31 sierpnia w godz. 7.00 - 20.00