Wydawca treści Wydawca treści

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego położony jest w środkowej części Pojezierza Iławskiego.

 

Park wraz z otuliną położone są w granicach dwóch województw: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, zajmuje powierzchnię 25 045 ha.

Rzeźbę teren reprezentuje młody krajobraz polodowcowy - pagórki moreny czołowej, morena denna, rozległe pola sandrowe i liczne zagłębienia po martwym lodzie, wypełnione wodami jezior. W Parku znajduje się łącznie 31 akwenów; największym, a jednocześnie najdłuższym w Polsce jeziorem położonym w jego granicach jest Jeziorak.

Teren charakteryzuje się wysoką różnorodnością szaty roślinnej, zawierającej wiele gatunków rzadkich i ginących.

Duże zróżnicowanie gatunkowe wykazuje również świat zwierząt, co związane jest z mnogością siedlisk oraz mało zniekształconą, w porównaniu do innych obszarów użytkowanych gospodarczo, szatą roślinną. Na terenie Parku istnieją trzy rezerwaty przyrody: „Jasne", „Czerwica", „Jezioro Gaudy" oraz użytek ekologiczny „Czaplak".

Granice Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego całkowicie pokrywają się z granicami Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Lasy Iławskie", częściowo ze Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk - "Ostoja Iławska" oraz Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk - „Aleje Pojezierza Iławskiego", chroniącą sieć alei i zadrzewień Pojezierza Iławskiego.

Piękno parku można podziwiać korzystając z wytyczonych przez PTTK pieszych szlaków turystycznych, przyrodniczych ścieżek i szlaków dydaktycznych oraz szlaków wodnych