Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody w Nadleśnictwie Miłomłyn

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej.

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.

Ustanowienie pomnika przyrody odbywa się na mocy uchwały rady gminy.

Najczęściej występującymi w lasach pomnikami są najstarsze i największe drzewa.

W 2013 r. mieliśmy ich w całej Polsce prawie 36 tys. Tak wysoka liczba świadczy o bogactwie naszej przyrody oraz dużym zaangażowaniu w jej ochronę.

Na terenie naszego nadleśnictwa występują 32 pomniki przyrody, tym:

  • pojedyncze drzewa –  10 szt.,
  • grupy drzew – 10 szt.
  • głazy narzutowe –  3 szt.,
  • pomniki powierzchniowe –  2 szt.

(stanowisko żółwia błotnego oraz drzewostan bukowo-modrzewiowy)