Wydawca treści Wydawca treści

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Miłomłyn

Ochrona Przyrody w Lasach Państwowych realizowana jest zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. z późn. zm. oraz ustawą o lasach z 28 września 1991 r. z późn. zm.

 

W podstawowej jednostce gospodarczej Lasów Państwowych - nadleśnictwie,
ochrona przyrody realizowana jest w ramach Systemu Ochrony Przyrody
i Kształtowania Środowiska Naturalnego w Lasach Państwowych, który wynika
z wykonywania wybranych zadań z zakresu ochrony przyrody, racjonalnego
kształtowania środowiska przyrodniczego, oczekiwań społecznych oraz potrzeb
i możliwości kraju.

Program Ochrony Przyrody sporządzono dla gruntów znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Miłomłyn, na podstawie Programu Ochrony Przyrody opracowanego w poprzednim planie urządzenia lasu, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w „Instrukcji urządzenia lasu" stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.

Program Ochrony Przyrody opracowany dla Nadleśnictwa Miłomłyn - stan na 01.01.2014 r., dostępny jest do wglądu w siedzibie jednostki oraz biuletynie informacji publicznej.