Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Udział siedlisk leśnych, gatunków lasotwórczych i drzewostanów w klasach wieku dla Nadleśnictwa.

Na terenie naszego nadleśnictwa dominują siedliska lasu mieszanego świeżego (42%), lasu świeżego (23%) i boru mieszanego świeżego (22%) .

Średni wiek drzewostanów to 70 lat, a przeciętna zasobność 302 m3/ ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 26 % – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny
 • 69 % – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 5% – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 71% – sosna, modrzew
 • 12% – buk
 • 6% – olcha
 • 5% – brzoza
 • 4% - dąb
 • 1% –  świerk
 • 1% - inne

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 7%  – I klasa
 • 14% – II klasa
 • 23% – III klasa
 • 17% – IV klasa
 • 17% – V klasa
 • 8% – VI klasa
 • 7% - VII klasa
 • 7% 0 – VIII klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna – 328 m3/ha
 • Modrzew – 241 m3/ha
 • Świerk – 216 m3/ha
 • Buk – 260 m3/ha
 • Dąb – 310 m3/ha