Wydawca treści Wydawca treści

"Zanocuj w lesie"

W związku z realizacją programu „Zanocuj w lesie”, na terenie Nadleśnictwa Miłomłyn wyznaczono pięć stref:

„Huta Wielka”, „Śliwa”, „Liksajny”, „Winiec”, Przylądek”

o łącznej powierzchni około 1500 ha, udostępnionych celem biwakowania rozproszonego, czyli umożliwienia przenocowania w namiocie czy hamaku, wszystkim zainteresowanym spędzaniem czasu w lesie.

[mapa obszaru – w załączeniu]

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy z menu na dole strony wybierz: "mapy BDL" – "mapa zagospodarowania turystycznego".

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1. regulaminem korzystania z obszaru [w załączeniu],

2. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem,

3. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu na http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce ,

4. informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze [w załączeniu]. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu,

5. czasowymi wyłączeniami przebiegu szlaków rowerowych:

a. „….”zostaje czasowo zamknięty. Termin obowiązywania, lokalizacja na mapie,

6. terminami polowań zbiorowych w okresie jesiennym i zimowym, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!

7. jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu, musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów [w załączeniu] i uzyskać zgodę nadleśnictwa.

Zgłoszenie prześlij na adres: milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl, nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Monika Ptaszkiewicz, tel. 89 641 30 86 w godz. 7.30 – 14.30

Nadleśnictwo Miłomłyn przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym program pilotażowy przekształcony został w stały program pn. „Zanocuj w lesie”, obejmujący swoim zasięgiem wyznaczone lokalizacje we wszystkich nadleśnictwach Polski.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dot. programu: http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl